N̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵p̵h̵ụ̵ ̵n̵ữ̵ ̵l̵ộ̵t̵ ̵đ̵ồ̵,̵ ̵c̵h̵ử̵i̵ ̵b̵ớ̵i̵ ̵n̵h̵â̵n̵ ̵v̵i̵ê̵n̵ ̵t̵r̵ư̵ớ̵c̵ ̵c̵ổ̵n̵g̵ ̵đ̵ề̵n̵ ̵C̵u̵ô̵n̵g̵

M͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟đ͟ề͟n͟ ͟C͟u͟ô͟n͟g͟ ͟(͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟D͟i͟ễ͟n͟ ͟C͟h͟â͟u͟,͟ ͟N͟g͟h͟ệ͟ ͟A͟n͟)͟,͟ ͟b͟à͟ ͟M͟.͟ ͟c͟h͟ử͟i͟ ͟b͟ớ͟i͟,͟ ͟l͟ộ͟t͟ ͟đ͟ồ͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟[…]

Read more